Intrebari frecvente FGA

Fondul de garantare a asiguratilor se constituie ca persoana juridica de drept public si are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator.

Art. 4 lit. c) din legea 213/2015 prevede :

Creditorii de asigurari sunt, dupa caz:
  • (i) persoana asigurata - persoana fizica sau juridica aflata in raporturi juridice cu asiguratorul debitor prin incheierea contractului de asigurare;
  • (ii) beneficiarul asigurarii - terta persoana careia, in baza legii sau a contractului de asigurare, asiguratorul debitor urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
  • (iii) persoana pagubita (in cazul asigurarii de raspundere civila) - persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila.

Pentru protectia asiguratilor, pagubitilor si beneficiarilor (ce devin cu totii creditori de asigurare in cazul insolventei unui asigurator), a fost infiintat Fondul de Garantare a Asiguratilor care, practic intervine in locul Asiguratorului aflat in insolvabilitate pentru protejarea drepturilor creditorilor de asigurare pana la expirarea contractului de asigurare.

Art. 2 alin. (3) din Legea 213/2015 prevede:

(3) Fondul garanteaza plata de indemnizatii/despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate, in conditiile legii, in cazul falimentului unui asigurator, cu respectarea plafonului de garantare prevazut in prezenta lege si in limita resurselor financiare disponibile la momentul platii, asa cum sunt definite la art. 5. In cazul in care disponibilitatile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, creantele acestora vor putea fi onorate pe masura alimentarii Fondului cu resursele financiare prevazute de prezenta lege.

Art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015 prevede:

(2) Plata de catre Fond a creantelor de asigurari stabilite ca fiind certe, lichide si exigibile se face in limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asiguratorului aflat in faliment.